چگونه خود را از خقگی نجات دهیم 

 

جزوه آموزشی احیای قلبی ریوی پایه

/uploads/old/Contents/asset91/ehya_payeh.pdf 

آسم و دانستنی های آن

/uploads/old/Contents/asset91/آسم و دانستی های آن.pdf 

کمک های اولیه هنگام پریدن جسم خارجی به گلو

/uploads/old/Contents/asset91/کمک های اولیه هنگام پریدن جسم خارجی به گلو.pdf 

 تنفس مصنوعی و انواع آن

/uploads/old/Contents/asset91/تنفس مصنوعی و انواع آن.pdf 

آخرین بروز رسانی : 1278/10/11