مشاوران مرکز تحقیقات بیهوشی


مشاوران گروه جراحی عمومی

مشاوران گروه قلب

مشاوران گروه آمار

دکتر محمدرضا مبین

دکتر نصیر نصیری شیخانی

دکتر زهرا عطر کار روشن

 

دکتر غلام رضا کنعانی

 
     
آخرین بروز رسانی : 1278/10/11