بررسی وضعیت همودینامیک حین عمل جراحی لاپاراسکوپی ژنیکولوژیک تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان الزهرا (س) در سال 1400

مجری طرح:دکتر گلاره بی آزار

تاریخ تصویب:1400/04/28

بررسی ارتباط بین اختلال رفتاری اوتیسم در اطفال و سابقه دریافت بیهوشی عمومی زیر چهار سال

مجری طرح: دکتر عباس صدیقی نژاد

تاریخ تصویب:1400/08/10

 بررسی خواسته ها و تمایلات بیماران درمورد دریافت اخبار بد بیماریشان  در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مجری طرح:دکتر گلاره بی آزار

تاریخ تصویب:1400/10/27

بررسی نحوه دریافت خبر تشخیص بیماری توسط بیماران سرطانی در بیمارستان های شهر رشت در سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱

مجری طرح: دکتر بهرام نادری نبی

تاریخ تصویب:1400/09/22

 بررسی ارتباط بین بیهوشی در زایمان و بروز اختلالات رفتاری در کودکان

مجری طرح: دکتر عباس صدیقی نژاد

تاریخ تصویب:1400/09/22

بررسی نیازها و انتظارات همراهان بیماران جراحی در زمان انتظار در بیمارستان های اموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400-1401

 مجری طرح: دکتر بهرام نادری نبی

تاریخ تصویب:1400/09/22

بررسی فراوانی بیداری در طی بیهوشی عمومی برای  عمل جراحی الکتیو قلب باز و عوامل همراه با آن  در بیمارستان حشمت در  سال 1400

مجری طرح:دکتر ولی ایمان طلب

تاریخ تصویب:

 بررسی فراوانی ترخیص با رضایت شخصی و برخی عوامل همراه در نوزادان بستری در بیمارستان الزهرا در طی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مجری طرح: دکتر گلاره بی آزار

تاریخ تصویب:1400/11/11

بررسی اثر پیشگیرانه کتامین وریدی در میزان خونریزی و مصرف اکسی توسین وریدی در عمل جراحی سزارین  الکتیو

مجری طرح: دکتر گلاره بی آزار

تاریخ تصویب:1399/08/05

مقایسه آتراکوریوم وساکسینیل کولین برپیامدهای بیهوشی بیماران دریافت کننده شوک درمانی الکتریکی،  یک کارآزمایی بالینی موازی و دو سو کور

 مجری طرح: دکتر گلاره بی آزار 

تاریخ تصویب:1399/03/26

 بررسی فراوانی هایپرتنشن پنهان و کنترل نشده در ویزیت های  قبل از عمل الکتیو و پیامدهای آن در بیماران کاندیدا اعمال جراحی الکتیو  در بیمارستان های آموزشی شهر رشت در سال 1400

مجری طرح:دکتر فرنوش فرضی

تاریخ تصویب:1400/02/13

 

بررسی نظرات اعضای هیات علمی و دستیاران پزشکی در مورد دلایل عدم گزارش دهی و عوامل مرتبط با خطاهای پزشکی در بیمارستان های آموزشی رشت، سال ۱۳۹۹ 

مجری طرح: دکتر گلاره بی آزار

تاریخ تصویب:1399/03/10

 

بررسی فراوانی ابتلا به ویروس COVID-19 و  برخی عوامل موثر بر شدت این بیماری در بین بیماران مراجعه کننده به اتاق عمل بیمارستان پورسینا طی بحران کرونا از اول اسفند 98لفایت 15 فروردین 99  

مجری طرح:دکتر علی محمدزاده جوریابی 

تاریخ تصویب:1399/01/27

بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در مورد انجام بی حسی نخاعی در بیمارستان الزهرا (س) در سال 1401-

                      1400 

مجری طرح:دکتر گلاره بی آزار

تاریخ تصویب:1400/06/01

آخرین بروز رسانی : 20 اردیبهشت 1401