1- مشاوره در زمینه نگارش پروپوزال برای رزیدنت ها و دکتری عمومی
2-مشاوره در زمینه نگارش مقالات به منظور گسترش تحقیقات پژوهشی

آخرین بروز رسانی : 1278/10/11