دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان


اساسنامه مرکز تحقیقات بیهوشی

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر تاسیس شده است.

ماده 2- اهداف

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم پزشکی( بیهوشی و مراقبت های ویژه)

2- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها برای استفاده کاربران بیهوشی

4-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مراقبت های ویژه و بیهوشی

5- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

6- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در دانشگاه و داخل کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مراکز عبارتند از:

الف – رئیس مرکز: رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ب - هیأت موسس

ج - شورای پژوهشی

ماده 4 - وظایف و اختیارات رئیس مرکز عبارتند از :

1- اداره و هدایت امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌ها در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

2- صدور احکام معاونان و مدیران و کارشناسان مرکز بر اساس تشکیلات مصوب

3- امضای قرار دادها و اسناد مالی و اداری و گواهی نامه ها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

4- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به دانشگاه و وزارت متبوع برای تصویب

5- تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به دانشگاه و وزارت متبوع برای تصویب

6- ارائه گزارش عملکرد مرکز به دانشگاه علوم پزشکی

ماده 5- وظایف و اختیارات هیأت موسس مرکز عبارتند از :

1- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

     2- نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی مرکز

     3- کسب امتیاز تاسیس و دیگر مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراجع ذیصلاح

     4- فراهم نمودن مقدمات و امکانات لازم برای شروع و ادامه فعالیت مرکز

    5-تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

ماده 6- وظایف و اختیارات شورای پژوهشی مرکز عبارتند از :

1- آموزش و تربیت نیروهای متخصص و هدایت پایان نامه های رزیدنتی و دکترای عمومی در راستای اولویتهای تحقیقاتی

2- بررسی نیازهای تجهیزات، انتشاراتی و پژوهشی

3- تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی

4-نظارت بر انتشار نشریه های پژوهشی

5- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی

6- ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی

7- تعیین خط مشی مرکز برای ارتباط علمی و سایر مراکز آموزشی پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور

8- بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلند مدت

9- ایجاد ارتباط علمی و تحقیقاتی با مراجع علمی پژوهشی داخل و خارج از استان و در صورت امکان خارج از کشور

ماده 7- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف - اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب - اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

ماده 8- منابع مالی مرکز :

الف - درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب - کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج - اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

این اساسنامه در 8 ماده در تاریخ 26/2/91 به تصویب رسید.

آخرین بروز رسانی : 1278/10/11